外国人のための合同企業説明会 in KOBE

神戸JOBフェア

株式会社G-7ホールディングス
G-7HOLDINGS, Inc. / Công ty TNHH G-7HOLDINGS

 
採用形態
Employment Type
正社員採用 / Hiring for Permanent Employees/ Nhân viên chính thức
採用対象
Target Academic History
博士課程、修士課程、大学卒、短大卒、専門学校卒
Bachelors, Masters, doctorate programs, junior college and vocational school programs
Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, trường cao đẳng và dạy nghề
対象卒業年
Target Academic Status
2019年3月卒業、2018年秋卒、既卒
Graduating in 3/2019, autumn 2018, or those previously graduated
Tốt nghiệp vào tháng 3/2019, mùa thu năm 2018, hoặc những người đã tốt nghiệp trước đó
対象学部・学科
Target Academic Major(s)
文系 / Liberal arts majors / Khoa học xã hội
所在地
Company Location
神戸市須磨区弥栄台3-1-6 / Yasakadai 3-1-6, Suma Ward, Kobe, Hyogo Prefecture
業種
Industry
流通・小売 / Distribution, Retail / Phân phối, bán lẻ
主な募集職種
Primary Open Position(s)
販売スタッフ、経理、財務スタッフ / Retail staff, accounting, finance / Nhân viên bán hàng, kế toán, tài chính
資本金
Capital Funds
17億8570万円 / 1,785,700.000 JPY
従業員数
No. of Employees
1708名(グループ合計)/ 1708 employees (group total) / 1708 nhân viên (tổng)
URLhttp://www.g-7holdings.co.jp/
過去の外国人採用歴
International Hires
多数あり / Has recruited international workers previously / Đã tuyển dụng nhân viên nưóc ngoài trước đây
事業内容
Business Area(s)
・オートバックスを核とする車関連事業 
・ト-タルバイクライフ事業
・業務スーパー関連事業
・フード(食品・レストラン)関連事業
・アグリ事業(農産物直売所めぐみの郷)
・食肉及び畜産加工品の小売事業
・アジアを中心とする海外事業 
・生活関連・健康・不動産事業

・Automotive-related business, represented by Autobacs
・Total motorcycle life business
・Supermarket business
・Food product (including restaurant) busines
・Agricultural business ("Megumi no Sato" farmers' market)
・Meats and processed animal product retail business
・Overseas business centered on Asia
・Daily life product, health, and real estate business

・ Kinh doanh liên quan đến ô tô, được đại diện bởi Autobac
・ Kinh doanh xe máy
・ Kinh doanh siêu thị
・ Sản phẩm thực phẩm (bao gồm cả nhà hàng)
・ Kinh doanh nông nghiệp ("Megumi no Sato" thị trường nông dân)
・ Kinh doanh bán lẻ thịt và sản phẩm động vật chế biến
・ Doanh nghiệp nước ngoài tập trung vào châu Á
・ Sản phẩm cuộc sống hàng ngày, sức khỏe và kinh doanh bất động sản
仕事の内容
Primary Work Responsibilities
・店舗における接客・販売業務
・海外のお客様への接客、販売
・英語または現地語でのマニュアル作成
・本社での海外店舗の経理業務

・Customer service at retail locations and retail operations
・Overseas customer service and retail operations
・Operations manual creation in English and other local languages
・Overseas retail location management (head office)

・ Dịch vụ khách hàng tại các địa điểm bán lẻ và hoạt động bán lẻ
・ Dịch vụ khách hàng ở nước ngoài và hoạt động bán lẻ
・ Viết sách hướng dẫn bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ địa phương khác
・ Quản lý vị trí bán lẻ ở nước ngoài (trụ sở chính)
就業場所
Work Location(s)
グループ各店舗及び本社
Retail locations and/or head office
Địa điểm bán lẻ và / hoặc trụ sở chính
就業時間
Working Hours
店舗勤務者:シフト制 
本社:9:00~18:00

Store staff: Shift system
Head office: 9:00am~6:00pm

Nhân viên cửa hàng: làm việc theo ca
Trụ sở chính: 9:00 sáng - 6:00 chiều
休日
Holidays
年間107日(シフト制)/ 107 days off per year (shift system) / Nghỉ 107 ngày mỗi năm (hệ thống làm việc theo ca)
社会保険
Insurance Programs
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険 / Health insurance, pension plan, employment insurance, employees' accident insurance, long-term care insurance/Bảo hiểm y tế, kế hoạch lương hưu, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm chăm sóc dài hạn
福利厚生
Benefits
通勤費 / Transportation allowance / Phụ cấp đi lại
諸手当等
Allowances and Other Compensation
残業手当 Overtime work allowance / Phụ cấp làm thêm ngoài giờ
求める人材
Desired Applicant Traits
・人と接することが好きな人
・接客販売に興味がある人
・前向きな人
・積極的な人

・Applicants who like interacting with others
・Applicants who are interested in customer service and retail sales
・Applicants who are positive thinkers
・Applicants who are proactive

・ Ứng viên thích tương tác với người khác
・ Ứng viên muốn làm dịch vụ khách hàng và bán lẻ
・ Ứng viên suy nghĩ tích cực và chủ động
語学・資格、 必要なスキル等
Language, Certification, and Skill Requirements
日本語によるコミュニケーションが円滑に行なえる(N2以上)
Japanese level: Must be capable of smooth communication (JLPT N2+)
Trình độ tiếng Nhật: Phải có khả năng giao tiếp tốt (JLPT N2 +)
参加者へのメッセージ
Message for Participants
G-7グループを日本だけでなく、アジア・アセアンで事業展開するグローバル企業へと
成長させていくために、様々な国の人々を積極採用していきます。
会社と一緒にみんなで成長していきましょう。

G-7 Group is looking to continue expanding its business outside of Japan to Asia and the ASEAN region to become a global corporation, and therefore is hiring international workers from various countries. Let's build this company together!

Tập đoàn G-7 đang tìm cách tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình vươn xa khỏi Nhật Bản sang châu Á và khu vực ASEAN để trở thành một tập đoàn toàn cầu, do đó chúng tôi đang tích cực tuyển dụng nhân viên nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Hãy cùng nhau xây dựng công ty này!
関連サイト
Related Websites
採用ページはこちらから

ひと目で分かる同社 http://www.g-7holdings.co.jp/corporate/know.php
選考ステップ
Recruitment Process
ブース参加~会社説明会・筆記試験~一次面接~二次面接~内定
Booth visit → Company information seminar and written test → First interview → Second interview → Job offer
Tham quan gian hàng → Tham dự hội thảo công ty và kiểm tra viết → Phỏng vấn lần đầu → Phỏng vấn lần thứ hai → Quyết định tuyển dụng
出展企業一覧に戻る