外国人のための合同企業説明会 in KOBE

神戸JOBフェア

アイザックビジネスコーポレーション株式会社
I-ZAK Business Corporation Ltd.

       
採用形態
Employment Type
正社員採用 / Hiring for Permanent Employees / Tuyển dụng nhân viên chính thức
採用対象
Target Academic History
大学卒
Bachelors degree graduates
Dành cho sinh viên tốt nghiệp Đại học trở lên.
対象卒業年
Target Academic Status
2019年3月卒業、2018年秋卒、既卒
Graduating in 03/2019, autumn 2018, or those who have already graduated
Các bạn sinh viên sẽ tốt nghiệp vào mùa thu 2018, tháng 3/2019, hoặc các bạn đã tốt nghiệp
対象学部・学科
Target Academic Major(s)
文系、機械、その他理工、数学・物理、情報

Liberal arts, machinery, mathematics/physics, information technology, other sciences

Các bạn tốt nghiệp ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên (máy móc, toán, vật lý, thông tin và các ngành lý khoa khác)
所在地
Company Location
神戸市中央区磯辺通2-2-10 / Isobedori 2-2-10, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture
業種
Industry
専門商社 / Specialized trading company / Công ty Thương mại
主な募集職種
Primary Open Position(s)
営業(国内/海外)                 
首都圏、近畿地方等の日本国内とアジア、ヨーロッパなど海外のお客様に対し営業活動をします。
電話・メールでの対応がメインになり、海外のコミュニケーションは90%以上英語で行います。
必要に応じて海外出張もあり、1回あたりの滞在期間は3日から1週間です。

Sales (domestic/overseas)
Responsible for sales activities directed at customers in the Tokyo and Kansai areas, as well as overseas areas including Asia and Europe.
Phone and e-mail communications are the primary form of interaction with customers, and for overseas companies more than 90% of these interactions are conducted in English.
Overseas business trips may be required, with lengths of three days to one week at a time.

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kinh doanh (trong nước/quốc tế)
Chịu trách nhiệm về các hoạt động bán hàng hướng đến khách hàng ở khu vực Tokyo và Kansai, cũng như các khu vực ở nước ngoài bao gồm châu Á và châu Âu.
Giao dịch qua điện thoại và e-mail là hình thức tương tác chính với khách hàng và đối với các công ty nước ngoài, hơn 90% tương tác này được thực hiện bằng tiếng Anh.
Có khả năng đi công tác nước ngoài, với thời gian từ ba ngày đến một tuần tại một thời điểm.
資本金
Capital Funds
8,000万円 / 80,000,000 JPY / Vốn đầu tư 80 triệu JPY
従業員数
No. of Employees
11名 / 11 employees / Số nhân viên: 11 người
URLhttp://www.i-zak.co.jp
過去の外国人採用歴
International Hires
2名採用実績有り(参考:2010年、2018年)/ 2 international workers (hired in 2010 and 2018) / 2 nhân viên người nước ngoài (được tuyển vào năm 2010 và 2018)
事業内容
Business Area(s)
石油、ガス、化学、石油化学、精製、電力及び産業プラント向け各種配管、機器の材料及び部品の輸出入販売
Oil, gas, chemicals, petrochemical, refinery, power, import, export, and sale of machinery parts and supplies
Dầu, khí đốt, hóa chất, hóa dầu, nhà máy lọc dầu, điện, nhập khẩu, xuất khẩu và bán các bộ phận máy móc và vật tư
仕事の内容
Primary Work Responsibilities
営業活動(見積作成及び提出、価格、納期交渉、クレーム対応)
Sales activities (estimate creation and submission, price and delivery negotiations, troubleshooting with customers and suppliers)
Hoạt động bán hàng (ước tính tạo và gửi, đàm phán giá và giao hàng, khắc phục sự cố với khách hàng và nhà cung cấp)
就業場所
Work Location(s)
本社:神戸市
Head Office: Kobe, Hyogo Prefecture
Trụ sở chính: Kobe, Tỉnh Hyogo
就業時間
Working Hours
9:00~17:00(休憩時間 1時間 break time 1 hour)
9: 00 ~ 17 : 00 (nghỉ 1 giờ)
休日
Holidays
土、日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、合計121日 / Saturdays, Sundays, national holidays, summer and winter holidays, total 121 days per year / Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ quốc gia, kỳ nghỉ hè, cuối năm và đầu năm, tổng số 121 ngày
初任給
Salary package for the first year
社会保険
Insurance Programs
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険 / Health insurance, pension plan, employment insurance, employees' accident insurance, long-term care insurance / Bảo hiểm y tế, kế hoạch lương hưu, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm chăm sóc dài hạn
福利厚生
Benefits
ハッピーパック、クラブI-ZAK、退職金制度(中退共)/ Benefit package, Club I-ZAK, retirement package system / Gói lợi ích, Club I-ZAK, hệ thống gói hưu trí
諸手当等
Allowances and Other Compensation
技能手当、扶養手当、通勤手当(実費全額) / Skills allowance, dependents allowance, transportation allowance (full cost) / Trợ cấp kỹ năng, phụ cấp phụ thuộc, trợ cấp vận chuyển (toàn bộ chi phí)
求める人材
Desired Applicant Traits
当社が取り扱う製品はプラント機材の為、技術的な理解力が必要です。
仕様書や規格についてお客様や仕入先と会話する事が多くありますので、工場や現場訪問など仕事を通じて製造過程や用途を学び、技術的なノウハウを習得する力が必要となってきます。
失敗を恐れず果敢に取り組むガッツをもって、少しずつ経験を積み、魅力ある営業パーソンを目指しましょう!

Technical expertise is required at our company, as our products include plant equipments and materials. You will need the ability to learn new technical knowledge, as well as manufacturing processes and methods, through factory and site visits, in order to be able to discuss project/product specifications with customers and clients.
We hope you will become an excellent salesperson through steadily gaining experience and not fearing making mistakes.

Chuyên môn kỹ thuật được yêu cầu tại công ty của chúng tôi, vì các sản phẩm của chúng tôi bao gồm thiết bị và vật liệu thực vật. Bạn sẽ cần khả năng học kiến thức kỹ thuật mới, cũng như các quy trình và phương pháp sản xuất, thông qua các chuyến thăm nhà máy và công trường, để có thể thảo luận các thông số kỹ thuật của dự án / sản phẩm với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một nhân viên bán hàng xuất sắc thông qua tinh thần học hỏi tăng kinh nghiệm và không sợ mắc lỗi.
語学・資格、 必要なスキル等
Language, Certification, and Skill Requirements
簡単なエクセル/ワードの知識
ビジネスレベルの英会話・英文作成能力
日本語:日本語検定N2以上あれば尚良

Basic MS Word/Excel knowledge
Business level English (speaking and writing)
JLPT N2 or higher recommended

Kiến thức MS Word / Excel cơ bản
Trình độ tiếng Anh thương mại (nói và viết)
JLPT N2 hoặc cao hơn được đề xuất
参加者へのメッセージ
Message for Participants
小さな企業ですがスタッフ、仕事内容ともにグローバルです。 
個性を尊重し、ワークライフバランスも整っているためスタッフの定着率は高いです。
大企業にはないアットホームな環境で働いてみませんか? 
どんな質問もお答えしますので是非ブースへお寄りください。

We are a small company, but our staff is globalized.
We respect individual personalities, and thanks to our strong work-life balance system, we have a high retention rate for employees.
Wouldn't you like to work in a smaller, cozy company environment?
We'll answer any questions you may have, so please stop by our booth!

Chúng tôi là một công ty nhỏ, nhưng nhân viên của chúng tôi là toàn cầu hóa.
Chúng tôi tôn trọng tính cách cá nhân, và với cân bằng cuộc sống công việc tốt trong công việc, chúng tôi có tỷ lệ giữ nhân viên cao.
Bạn sẽ không thích làm việc trong môi trường công ty nhỏ hơn, ấm cúng hơn?
Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có, vì vậy xin vui lòng dừng lại gian hàng của chúng tôi!
関連サイト
Related Websites
取り扱い製品 http://www.i-zak.co.jp/japanese/product/index.html
選考ステップ
Recruitment Process
ブース参加~書類選考(要日本語/英語の履歴書)→適性検査及び面接→二次面接→内定
Booth visit → Document screening (Japanese and English resumes required) → Aptitude test and first interview → Second interview → Job offer
Thăm gian hàng → Kiểm tra sơ yếu lý lịch (yêu cầu hồ sơ tiếng Nhật và tiếng Anh) → Kiểm tra năng lực và phỏng vấn đầu tiên → Phỏng vấn lần thứ hai → Đề nghị tuyển dụng
出展企業一覧に戻る