外国人のための合同企業説明会 in KOBE

神戸JOBフェア

株式会社神防社
KOBOSHA CO.,LTD

採用形態
Employment Type
正社員 / Hiring for permanent employees / Nhân viên chính thức
採用対象
Target Academic History
修士課程、大学卒
Bachelors, Masters programs
Thạc sỹ, Cử nhân
対象卒業年
Target Academic Status
2019年3月卒業、2018年秋卒、既卒
Graduating in 3/2018, autumn 2018, or those already graduated
Tốt nghiệp từ tháng 3 năm 2019, mùa thu năm 2018, và những người đã tốt nghiệp trước đó.
対象学部・学科
Target Academic Major(s)
機械、土木・建築、その他理工、電気・電子
Machinery, civil engineering/construction, electric/electronics, other sciences
Máy móc, xây dựng dân dụng, khoa học và kỹ thuật, điện và điện tử
所在地
Company Location
〒651-0079神戸市中央区東雲通3丁目4-3/ 651-0079 4-3 Shinonomedori 3-4-3, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture
業種
Industry
その他(建築業 消防設備工事業)/ Other (Construction/Fire Suppression Equipment) / Khác (Công nghiệp xây sựng và lắp đặt thiết bị chữa cháy)
主な募集職種
Primary Open Position(s)
1.消防用設備メンテナンス
建物の消火器、スプリンクラーなど、消防用設備の点検や報告書の作成が主な業務です。2~3班のチームに分かれて、マンションや小学校などの現場にて点検作業を行います。

2.CADオペレーター
建物の屋内外消化栓設備、スプリンクラーなどの設計をCADソフトで施工図を作成するのが主な業務です。

3.現場施工管理
消化、土木、空調など建設現場や建物内の消火設備工事の施工管理が主な業務です。

1. Fire Suppression System Maintenance
Main responsibilities include testing of fire suppression systems in buildings, including fire extinguishers and sprinkler systems, and creation of test result reports. Staff split into two or three teams and test systems at apartment complexes, elementary schools, and other locations.

2. CAD Operator
Main responsibilities include designing fire suppression systems including water delivery pipes and sprinkler systems using CAD software.

3. Site Construction Management
Main responsibilities include management of fire suppression, building foundation, HVAC, and other systems construction.

1. Bảo trì thiết bị chữa cháy
Các hoạt động chính là kiểm tra thiết bị chữa cháy và viết báo cáo, chẳng hạn như bình cứu hỏa và vòi phun nước. Chia thành các nhóm từ 2 đến 3 đội và sẽ tiến hành kiểm tra tại công trường như nhà chung cư và trường tiểu học.

2. Toán tử CAD
Công việc chính là tạo ra một sơ đồ xây dựng với phần mềm CAD thiết kế cơ sở tiêu hóa trong nhà và ngoài trời, vòi phun nước vv của tòa nhà.

3. Quản lý xây dựng tại chỗ
Các công trường xây dựng như tiêu hóa, kỹ thuật dân dụng và điều hòa không khí, quản lý xây dựng các công trình chữa cháy trong các tòa nhà là những nhiệm vụ chính.

資本金
Capital Funds
2000万円 / 20,000,000 JPY
従業員数
No. of Employees
53名 / 53 employees / 53 nhân viên
URLhttp://kobosha.com
過去の外国人採用歴
International Hires
フィリピン人実習生5名採用 / 5 trainees from the Philippines / 5 tu nghiệp sinh Philippines
事業内容
Business Area(s)
当社は、消防・防災・給排水衛生・空気調和・弱電設備の設計、施工、保守・点検、消防設備メンテナンスが主な事業です。
お客様に安全・安心な防災システムと生活空間を提供し、「生命・財産・生活環境」を守ることを経営理念に掲げ、お客様から「そこまでやるか、神防社」といわれる会社を目指しています。

Our primary business the design, construction, maintenance, and inspection of fire suppression, disaster, water supply and drainage sanitation, HVAC, and low-power electric systems.
We provide safe and secure disaster prevention systems to create safe and secure living and working spaces for our customers under our company philosophy of "life, property, living environment." We want to become a company whose customers are 120% satisfied, surprised at just how hard we will work for them.

Công việc kinh doanh chính của chúng tôi là thiết kế, xây dựng, bảo dưỡng và kiểm tra việc ngăn chặn hỏa hoạn, thiên tai, cấp nước và vệ sinh thoát nước, HVAC và các hệ thống điện công suất thấp.
Chúng tôi cung cấp các hệ thống phòng chống thiên tai an toàn và an toàn để tạo ra không gian sống và làm việc an toàn và an toàn cho khách hàng theo triết lý công ty : "cuộc sống, tài sản, môi trường sống". Chúng tôi muốn trở thành một công ty có thể khiến khách hàng luôn ngạc nhiên với những nỗ lực làm việc của mình và hài lòng với 120%.
仕事の内容
Primary Work Responsibilities
消防設備の施工管理(設置)からメンテナンス、それにかかわる設計、加工までワンストップで対応しています。
今回は、消防メンテナンス、CADオペレーター、現場施工管理を募集していますが、
入社後に他の部署に興味があれば適性を判断した上で、部署異動も可能です。

・消防用メンテナンスでは、女性だけのチームを今年から立ち上げます。
・CADオペレータでは、将来的にフィリピンで働けるよう、フィリピンに拠点を立ち上げる計画があります。

We are a one-stop provider of fire suppression system design, construction, management, maintenance, and modification. Although we are looking for maintenance staff, CAD operators, and construction managers in this recruiting period, there will be a chance for you to express interest in other fields after being hired, and will have the possibility of assignment to the department of your choice based on an assessment of your aptitude.

・We will be forming a all-women maintenance team this year.
・We are currently considering plans to open an office in the Philippines in the future as base for our CAD operators.

Chúng tôi là nhà cung cấp một cửa thiết kế hệ thống ngăn chặn cháy, xây dựng, quản lý, bảo trì và sửa đổi. Mặc dù chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên bảo trì, nhà điều hành CAD và người quản lý xây dựng trong giai đoạn tuyển dụng này, sẽ có cơ hội để bạn thể hiện sự quan tâm trong các lĩnh vực khác sau khi được thuê và sẽ có khả năng giao cho bộ phận bạn lựa chọn về đánh giá năng khiếu của bạn.

Chúng tôi sẽ hình thành một đội ngũ bảo trì toàn nữ trong năm nay.
・ Chúng tôi hiện đang xem xét các kế hoạch mở văn phòng tại Philippines trong tương lai làm cơ sở cho các nhà khai thác CAD của chúng tôi.
就業場所
Work Location(s)
本社:神戸市
Head Office: Kobe
就業時間
Working Hours
8:30~17:30(休憩時間1時間 including 1 hour break)
8: 30 ~ 17: 30 (trong đó có 1 giờ nghỉ)
休日
Holidays
日、祝日(週休2日制)
Sundays, national holidays (two days off per week)
Chủ Nhật, ngày lễ quốc gia (hai ngày nghỉ mỗi tuần)
初任給
Salary package for the first year
社会保険
Insurance Programs
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険 / Health insurance, pension plan, employment insurance, employees' accident insurance, long-term care insurance / Bảo hiểm y tế, kế hoạch lương hưu, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm chăm sóc dài hạn
福利厚生
Benefits
退職金共済 / Severance package / Trợ cấp hỗ trợ tiền nghỉ việc
諸手当等
Allowances and Other Compensation
役職手当、住宅手当、子育て応援手当て、介護手当 / Position allowance, housing allowance, childcare support allowance, family care allowance / Trợ cấp vị trí, trợ cấp nhà ở, trợ cấp chăm sóc trẻ em, trợ cấp chăm sóc gia đình
求める人材
Desired Applicant Traits
外国人だからといって特別な職種があるわけではありません。
日本人と全く同じ仕事をしていただきますので、チームで行う業務が多く、協調性がある方を求めています。

Our international workers are tasked with exactly the same work as our Japanese workers, meaning that you will have the opportunity to take on many different responsibilities. Ability to work as a member of a team is a must.

Nhân viên nước ngoài của chúng tôi được giao nhiệm vụ giống như nhân viên Nhật của chúng tôi, có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội đảm nhận nhiều trách nhiệm khác nhau. Bạn cần phải có khả năng làm việc như mọi thành viên trong đội.
語学・資格、 必要なスキル等
Language, Certification, and Skill Requirements
日本語検定2級レベルの日本語力が必要です(特に検定試験に合格している必要はありません)。
消防用設備メンテナンス、現場施工管理は、普通自動車免許が必要です。

Japanese level: JLPT N2+ or equivalent level recommended
A Japanese driver's license is required for maintenance and construction management positions.

Trình độ tiếng Nhật: JLPT N2 + hoặc mức độ tương đương
Giấy phép lái xe của Nhật Bản là cần thiết cho các vị trí quản lý bảo trì và xây dựng
参加者へのメッセージ
Message for Participants
当社は、今年で10年を迎える若い会社です。
消防設備の施工からメンテナンスまでトータルでサポートできることが当社の強みです。
業務経験がなくても1人前になるまでしっかりサポートをします。
外国人であっても給与体系、福利厚生など日本人と全く同じです。
日本で長く働きたい方、アットホームな会社で一緒に働いてみませんか。

We are a young company just celebrating its tenth anniversary.
Our strength lies in our full range of support for fire suppression systems, from construction to maintenance.
Even if you do not have experience in our field, we will fully support you until you become a trained veteran.
International workers and Japanese workers have exactly the same pay structure and benefits.
If you want to work long-term in Japan, please consider our friendly, at-home environment.

Chúng tôi là một công ty trẻ vừa kỷ niệm lần thứ mười của nó.
Sức mạnh của chúng tôi nằm trong phạm vi i hỗ trợ cho các hệ thống chữa cháy, từ xây dựng đến bảo trì.
Ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đầy đủ cho đến khi bạn trở thành một cựu chiến binh được đào tạo.
Công nhân quốc tế và công nhân Nhật Bản có cùng định hướng và lợi ích giống nhau.
Nếu bạn muốn làm việc lâu dài ở Nhật Bản, hãy xem xét môi trường thân thiện như tại nhà của chúng tôi.
関連サイト
Related Websites
採用ページはこちらから

同社の特徴・強み http://kobosha.com/strength.html
選考ステップ
Recruitment Process
ブース参加~書類選考~面接・適性検査~役員面接~内定
Booth visit → Document screening → Interview, aptitude test → Executive interview → Job offer
Tham quan gian hàng → Xuyét duyệt hồ sơ → Phỏng vấn, kiểm tra năng lực → Phỏng vấn với giám đốc → Đề nghị tuyển dụng
出展企業一覧に戻る