外国人のための合同企業説明会 in KOBE

神戸JOBフェア

コニカミノルタ株式会社
KONICA MINOLTA, INC.

採用形態
Employment Type
正社員採用 / Hiring for Permanent Employees / Nhân viên chính thức
採用対象
Target Academic History
博士課程、修士課程、大学卒
Bachelors, Masters, Doctorate programs
Cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ
対象卒業年
Target Academic Status
2019年3月卒業、2018年秋卒、既卒
Graduating in 03/2019, autumn 2018, or those who have already graduated
Tốt nghiệp vào 03/2019, mùa thu năm 2018, hoặc những người đã tốt nghiệp
対象学部・学科
Target Academic Major(s)
文系、化学・薬学・農学、数学・物理、機械、土木・建築、その他理工、電気・電子、情報

Liberal arts, chemical/medical/agricultural sciences, mathematics/physics, machinery, civil engineering/construction, electrical/electronics, information technology, other sciences

Khoa học xã hội, hóa học / y tế / khoa học nông nghiệp, toán học / vật lý, máy móc, kỹ thuật dân dụng / xây dựng, điện / điện tử, công nghệ thông tin, các ngành khoa học khác
所在地
Company Location
東京都千代田区丸の内2-7-2JPタワー / JP Tower, Marunouchi 2-7-2, Chiyoda Ward, Tokyo/ Tháp JP, Marunouchi 2-7-2, Chiyoda, Tokyo
業種
Industry
メーカー(その他)/ Manufacturer (Other) / Nhà sản xuất (Khác)
主な募集職種
Primary Open Position(s)
技術系では、研究開発、生産技術、製品評価などの職種があります。出身の専攻分野は、化学系、材料系、物理系、光学系、機械系、電気・電子系、情報系、経営工学系、薬学系など多岐にわたります。そのうち、電気・電子・情報系分野情報系分野の職種とICT職種については、文系の方もご応募いただけます。事務系の職種としては、営業、企画管理、生産管理、法務、人事、経理などがあります。出身学科は文系全般の幅広い学科です。理工系の学科の方でも応募はもちろん可能です。

Technical positions include research and development, production technology, product evaluation, and others. Employees in these positions have various academic backgrounds, including chemicals, materials, physics, optics, machinery, electronics, information technology, industrial engineering, and pharmaceuticals. Applicants with a background in arts may also apply for positions in the electronics, information technology, and ICT fields. Office positions include sales, planning management, production management, legal, human resources, accounting, and others. Employees in these positions have academic backgrounds in all liberal arts areas. Applicants with a science background are welcome to apply for these positions as well.

Các vị trí kỹ thuật bao gồm nghiên cứu và phát triển, công nghệ sản xuất, đánh giá sản phẩm và các vị trí khác. Nhân viên ở các vị trí này có nhiều nền tảng học thuật khác nhau, bao gồm hóa chất, vật liệu, vật lý, quang học, máy móc, thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghiệp và dược phẩm. Các ứng viên có nền tảng về nghệ thuật cũng có thể đăng ký vào các vị trí trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và CNTT. Vị trí văn phòng bao gồm bán hàng, quản lý quy hoạch, quản lý sản xuất, pháp lý, nguồn nhân lực, kế toán và các thông tin khác. Nhân viên ở các vị trí này có nền tảng học tập trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật tự do. Các ứng viên có nền tảng khoa học cũng được hoan nghênh áp dụng cho các vị trí này.
資本金
Capital Funds
37,519百万円 / 37,519,000,000 JPY
従業員数
No. of Employees
連結 43,979名(2017年3月現在)/ 43,979 (group total as of 03/2017) / 43.979 (tính đến ngày 03/2017)
URLhttps://www.konicaminolta.com/jp-ja/index.html
過去の外国人採用歴
International Hires
多数(参考:2018年4月新卒入社96名中、14名)/ 14 international employees (as of 04/2018) / 14 nhân viên nước ngoài (tính đến 04/2018)
事業内容
Business Area(s)
コニカミノルタは1873年の創業以来培ってきた多彩な技術を活用して、情報機器や産業用光学システム、医療用画像診断システムなど、さまざまな分野の事業を展開しています。
【展開ビジネス】オフィス/商業・産業印刷/ヘルスケア/産業用光学システム/材料・コンポーネント/プラネタリウムなど

We at Konica Minolta are involved in such various businesses as information systems, industrial optics systems, and medical imaging diagnostic systems, utilizing the diverse technologies and techniques we have developed since our founding in 1873.

【Business Areas】 Offices, commercial and industrial printing, healthcare, industrial optics systems, materials and components, planetariums

Hiện tại Konica Minolta tham gia vào nhiều lĩnh vực như hệ thống thông tin, hệ thống quang học công nghiệp và hệ thống chẩn đoán hình ảnh y khoa, sử dụng các công nghệ và kỹ thuật đa dạng mà chúng tôi đã phát triển kể từ khi thành lập vào năm 1873.

【Lĩnh vực kinh doanh】 Văn phòng, in ấn thương mại và công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, hệ thống quang học công nghiệp, vật liệu và linh kiện, vũ trụ
仕事の内容
Primary Work Responsibilities
技術系:研究開発、生産技術、製品評価、カスタマーサポート、環境経営、知的財産など
事務系:営業・マーケティング、事業企画・管理、生産管理、法務、人事、経理など

Technical positions: Research and development, production technology, product evaluation, customer support, environmental management, intellectual property, etc.

Office positions: Sales and marketing, business planning and management, production management, legal, human resources, accounting, etc.

Vị trí kỹ thuật: Nghiên cứu và phát triển, công nghệ sản xuất, đánh giá sản phẩm, hỗ trợ khách hàng, quản lý môi trường, sở hữu trí tuệ, v.v.

Vị trí văn phòng: Bán hàng và tiếp thị, lập kế hoạch và quản lý kinh doanh, quản lý sản xuất, pháp lý, nguồn nhân lực, kế toán, v.v.
就業場所
Work Location(s)
主に、東京都、愛知県、大阪府、兵庫県など / Tokyo, Aichi, Osaka, Hyogo, others / Tokyo, Aichi, Osaka, Hyogo và những vị trí khác
就業時間
Working Hours
8:30~17:10(休憩時間12:00~13:00)
8:30am~5:10pm (break time 12:00pm~1:00pm)
8:30 sáng -5:10 chiều (giờ nghỉ trưa 12:00 chiều -1:00 chiều)
休日
Holidays
完全週休2日制、年末年始・夏季連休、年次有給休暇(15~20日)
結婚休暇、育児休業制度、介護休業制度、ボランティア休職制度ほか

Two days off per week, winter holidays, summer holidays, paid vacation (15~20 days), wedding leave, maternity and childcare leave, family care leave, volunteer leave, etc.

Hai ngày nghỉ mỗi tuần, cuối năm và đầu năm, kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ (15 ~ 20 ngày), nghỉ phép, nghỉ thai sản và giữ trẻ, nghỉ phép chăm sóc gia đình, nghỉ phép tình nguyện, v.v.
初任給
Salary package for the first year
社会保険
Insurance Programs
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険 / Health insurance, pension plan, employment insurance, employees' accident insurance, long-term care insurance/Bảo hiểm y tế, kế hoạch lương hưu, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm chăm sóc dài hạn
福利厚生
Benefits
独身寮、自由に福利厚生メニュー(スキルアップや仕事と家庭の両立支援・健康増進など)を選択できるカフェテリアプラン、割引で利用できる施設や保養所 / Singles' dormitory, selection of various benefits programs (career development, work-life balance, healthcare, etc.), discounts at various facilities and resorts/ Ký túc xá đơn thân, các chương trình trợ cấp khác nhau (phát triển nghề nghiệp, cân bằng cuộc sống công việc, chăm sóc sức khỏe, vv), phiếu giảm giá tại các cơ sở và khu nghỉ dưỡng khác nhau
諸手当等
Allowances and Other Compensation
通勤手当、早出・残業・休日出勤手当など / Transportation allowance, overtime allowance, holiday work allowance, etc. / Trợ cấp đi lại , phụ cấp làm thêm giờ, trợ cấp làm việc ngày lễ, v.v.
求める人材
Desired Applicant Traits
変化の先頭に立ち、グローバルに挑戦し続ける人財
謙虚に学び、自ら考え、行動し続ける人財

Applicants who are willing to challenge themselves globally and be at the forefront of change
Applicants who will learn with humility, think for themselves, and take action

Các ứng viên sẵn sàng thử thách bản thân và đi đầu trong việc thay đổi
Các ứng viên khiêm tốn học hỏi, tự suy nghĩ và hành động
語学・資格、 必要なスキル等
Language, Certification, and Skill Requirements
英語力について、コニカミノルタは真のグローバル企業へ進化しています。その為、TOEIC600点(事務系職種は730点)を目安としています。

Konica Minolta is transforming into a true global business, and as such we expect a TOEIC score of 600 (730 for office positions) or higher.

Konica Minolta đang hướng tới phát triển trở thành một doanh nghiệp toàn cầu vì vậy chúng tôi mong đợi những ứng viên có điểm TOEIC 600 (730 cho vị trí văn phòng) hoặc cao hơn.
参加者へのメッセージ
Message for Participants
日本国内にとどまらずグローバルな視野でビジネスや研究・製品開発に取り組みたい、という海外志向のある皆さんとの出会いを、心からお待ちしています。

We're looking forward to meeting with applicants who will look beyond Japan with a global perspective, who are interested in participating in business, research, and product development overseas.

Chúng tôi mong muốn được gặp gỡ các ứng viên có mong muốn và hoài bão vươn xa tới thị trường toàn cầu, những người mong muốn tham gia vào kinh doanh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm ở nước ngoài
関連サイト
Related Websites
採用ページはこちらから
選考ステップ
Recruitment Process
ブース参加~マイページよりエントリー受付~エントリーシート記入・履歴書~適性検査~一次(グループ)面談、二次面談~最終面談~内定 の予定です。

Job Fair in Kobe → Application via My Page → Entry sheet and resume submission → Aptitude test → Group interview → Individual interview → Final interview → Job offer

Hội chợ việc làm ở Kobe → Đăng ký qua trang homepage của công ty → nộp hồ sơ và entry sheet → Kiểm tra năng lực → Phỏng vấn nhóm → Phỏng vấn cá nhân → Vòng phỏng vấn cuối → Quyết định tuyển dụng
出展企業一覧に戻る