外国人のための合同企業説明会 in KOBE

神戸JOBフェア

株式会社Lin
Lin CO., LTD / CÔNG TY TNHH Lin

 
採用形態
Employment Type
正社員採用 / Hiring for Permanent Employees / Tuyển dụng nhân viên chính thức
採用対象
Target Academic History
修士課程、大学卒
Bachelors, Masters programs
Sinh viên Tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ
対象卒業年
Target Academic Status
2018年秋卒、既卒
Graduating in autumn 2018 or those already graduated
Tốt nghiệp vào mùa thu năm 2018, hoặc những người đã tốt nghiệp
対象学部・学科
Target Academic Major(s)
文系・理系不問
All academic majors welcome
Không phân biệt chuyên ngành
所在地
Company Location
〒655-0861 兵庫県神戸市垂水区下畑町161 / Shimohatacho 161, Tarumi Ward, Kobe, Hyogo Prefecture 655-0861
業種
Industry
流通・小売 / Distribution, Retail / Phân phối, bán lẻ
主な募集職種
Primary Open Position(s)
接客販売スタッフ、商品管理、生産管理
Customer service and sales staff, product management, production management
Dịch vụ khách hàng và nhân viên bán hàng, quản lý sản phẩm, quản lý sản xuất
資本金
Capital Funds
1,000万円 / 10,000,000 JPY / Vốn đầu tư: 10 triệu yên Nhật
従業員数
No. of Employees
55名 / 55 employees / 55 nhân viên
URLhttp://www.lin.co.jp/
過去の外国人採用歴
International Hires
有り / Has hired international workers in the past / Đã tuyển dụng nhân viên người nước ngoài trước đây
事業内容
Business Area(s)
天然石アクセサリーの製造及び小売り販売。
神戸中心に小売り6店舗で、原石、パワーストーンブレスレットや付属関連商品の販売、製造。

We produce and sell natural rock accessories, including raw ores, power stone bracelets, and related accessories at six shops in the Kobe area.

Chúng tôi sản xuất và bán các phụ kiện đá tự nhiên, bao gồm quặng thô, vòng đeo tay bằng đá điện và các phụ kiện liên quan tại sáu cửa hàng trong khu vực Kobe.
仕事の内容
Primary Work Responsibilities
海外や国内から仕入れた天然石、および自社製品を製造、生産、物流に載せ、店頭にてお客様にご提案し販売する。
生産、物流、販売に必要な商品知識と、一定のセールストーク、コミュニケーション能力を必要とする。購入されたものや、お持ち込みのアクセサリーのお修理など技量を要する作業もある。

We manufacture, produce, distribute, recommend, and sell natural stone and other products sourced from both within Japan and overseas. The production, distribution, and sale of our products requires knowledge of them, as well as the ability to discuss with clients and a general communication ability. We also provide repair services for both our own products and for other products customers may bring to our stores.

Chúng tôi chế tạo, sản xuất, phân phối, giới thiệu và bán đá tự nhiên và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ cả trong Nhật và ngoài nước. Việc sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm của chúng tôi đòi hỏi kiến thức về chúng, cũng như khả năng thảo luận với khách hàng và khả năng giao tiếp chung. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ sửa chữa cho cả hai sản phẩm của chúng tôi và cho các sản phẩm khác mà khách hàng có thể mang đến cửa hàng của chúng tôi.
就業場所
Work Location(s)
兵庫県神戸市、姫路市
Hyogo Prefecture: Kobe, Himeji
Tỉnh Hyogo: Kobe, Himeji
就業時間
Working Hours
シフト制 1ケ月単位 変形労働制(例:10~19時、11~20時)
Shift system (monthly), variable work system (example: 10am~7pm, 11am~8pm)
Chế độ làm theo ca (hàng tháng), chế độ làm việc đa dạng (Ví dụ: 10:00-19:00, 11:00-20:00)
休日
Holidays
シフトによる指定休日 / Holidays based on shift system / Ngày nghỉ dựa theo chế độ ca làm
初任給
Salary package for the first year
社会保険
Insurance Programs
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険 / Health insurance, pension plan, employment insurance, employees' accident insurance, long-term care insurance / Bảo hiểm sức khoẻ, trợ cấp lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn
福利厚生
Benefits
社販有り / Employee discounts available / Giảm giá cho nhân viên
諸手当等
Allowances and Other Compensation
役職手当、皆勤手当、業績手当 / Position allowance, attendance allowance, performance allowance / Phụ cấp chức vụ, phụ cấp tham gia, phụ cấp thành tích
求める人材
Desired Applicant Traits
お客様の求めるものを追求し、製造、生産、在庫管理と出荷、おススメし、満足していただける接客のできる方。
商品を管理することや、手先が器用で、モノづくりが好きな方募集。
アクセサリーや天然石に興味があり、接客には清潔感とファッションセンスを求めます。

Applicants who can identify customers' desires, manage manufacturing, production, stock, and shipping operations, and create customer satisfaction through appropriate recommendations.
Applicants who are interested in product management, who have steady hands, and who enjoy making things.
Applicants who are interested in accessories or natural stones, and who have a proper sales demeanor and fashion sense.

Ứng viên có thể xác định mong muốn của khách hàng, quản lý hoạt động chế tạo, sản xuất, chứng khoán và họat động vận chuyển và tạo sự hài lòng của khách hàng thông qua các khuyến nghị thích hợp.
Các ứng viên quan tâm đến quản lý sản phẩm, những người có thể giữ tay vững.
Các ứng viên quan tâm đến phụ kiện hoặc đá tự nhiên và có thái độ bán hàng và phong cách thời trang phù hợp.
語学・資格、 必要なスキル等
Language, Certification, and Skill Requirements
日本語(接客に支障がないレベル)
Japanese ability: Level sufficient for unimpeded customer service work
Tiếng Nhật: có khả năng giao tiếp trôi chảy để không vướng mắc trong quá trình phục vụ khách hàng
参加者へのメッセージ
Message for Participants
外国人を長く雇ってきた実績があります。
中には役職のある方もいらっしゃいます。
社長も中国人ですので外国の方が働きやすい環境だと思います。
分別なく、力があれば評価される会社です。

We have employed international workers for many years, and at least one of them has risen to an executive position. Our company president is Chinese, so our working environment is one in which international workers are understood and can work easily. Regardless of where you come from, our company is one in which those who work hard are evaluated accordingly.

Chúng tôi đã tuyển dụng lao động quốc tế trong nhiều năm, và ít nhất một trong số họ đã lên đến một vị trí điều hành. Chủ tịch công ty của chúng tôi là người Trung Quốc, vì vậy môi trường làm việc của chúng tôi là một trong những nơi công nhân quốc tế được thấu hiểu và có thể làm việc dễ dàng. Bất kể bạn đến từ đâu, công ty chúng tôi là một trong những nơi mà người làm việc chăm chỉ được đánh giá tương ứng.
関連サイト
Related Websites
同社取扱い商品 http://www.lin.co.jp/product-list
選考ステップ
Recruitment Process
ブース参加~エントリー受付
Booth visit → Document submission
Thăm bốt → Nộp đơn
出展企業一覧に戻る